Един от 20-тте оцелели кодекса, създадени в Америка преди пристигането на Европейците, съдържа няколко дебели и твърди страници, нарисувани отгоре със слоеве бял тебешир, покрити с пластир.

Специалисти отдавна подозират, че кодексът не съдържа просто бели страници, но едва наскоро, с развитието на техниката хиперспектрално изображение, стана възможно дасе надникне през слоевете на вековните страници и да се разкрият живите образи, скрити отдолу.

Както някои от другите стари мексикански кодекси, датирани към същия период, страниците на ръкописа се оказали пълни с цветни пиктографии, които представляват думите и фразите на история.

Специфичните хора и събития, които са нарисувани все още не са добре идентифицирани и разбрани.

Източник: Unexplained Mysteries