На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно състояние и друго. Нищо повече.

Само който е изпитал безгранична злочестина, може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да разбере колко хубав е животът.

- "Граф Монте Кристо", Александър Дюма-баща