Обичам хората, които могат да се усмихват в беда, които умеят да набират сила от тревогите и да стават по-смели от размисъла. На малките умове е присъщо да се свиват в уплах, но онези, чието сърце е нетрепващо и чиято съвест одобрява поведението им, ще преследват своите принципи до смърт.

Леонардо да Винчи - знаменититалиански архитект, изобретател, инженер, скулптор и художник от епохата на Ренесанса.