"Живеят само влюбените, останалите просто съществуват".

Уилям Шекспир - английски драматург и поет.