Травмите от детството могат да бъдат предадени от едно поколение на друго, установи ново изследване по проблема. И при този феномен е по-вероятно майките да предадат своите психически травми на децата си, а не бащите. Изследването е показало, че при онези родители, които са страдали от детски травми като разделяне на родителите или тормоз в детска възраст, е четири пъти по-вероятно да предадат своята травма на своите деца, отколкото онези родители, които не са имали такива травми като деца.

Деца на родители, които са страдали от травми като деца, са изложени на двойно по-голям риск от развитие на хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието. Д-р Адам Шикеданц, водещият автор на изследването, коментира, че “Предишни изследвания върху детските травми показаха, че те могат да бъдат рисков фактор за развитието на някои психически разстройства, но това е първото изследване, което показва, че дългосрочните психически проблеми в детството се предават през поколенията от родител към дете”.

Резултатите са дошли след изследване на четири поколения американски фамилии. По време на изследването са били събрани данни за детски тормоз, лошо отношение към децата и други стресови фактори. Данните са показали силна връзка между родители, които са преживявали тормоза като деца, и поведенчески проблеми при някои от техните деца.

Psy Blog