Децата трябва да бъдат научени как да мислят, а не какво да мислят.

Маргарет Мийд (1901 - 1978) е американска етноложка, която изследва културата на коренното население на някои от тихоокеанските острови и допринася за подема на културната антропология, въвеждайки в нея модерни понятия, заимствани от психоанализата и психологията.