Хванали един човек да бере дини от царския бостан. Законите били сурови и човекът бил осъден на смърт. Изправили го пред царския престол, за да чуе присъдата си.

„Утре ще умреш – рекъл царят – „Но имаш избор. Трябва да ми кажеш едно изречение. Ако то е истина, стражите ще ти отрежат в главата. Ако е лъжа, ще те хвърлят в клетката на лъвовете.“

В крайна сметка обаче царят трябвало да го пусне на свобода.

Какво било изречението?

Отговор: