Петима пирати на различна възраст се сдобили със съкровище от 100 златни монети.

На кораба решили да разделят монетите по следната схема:

Най-старият решава как да поделят монетите и всички пирати (в това число и самият той) гласуват „за“ или „против“.

Ако 50% от пиратите гласуват „за“, монетите се разделят по този начин. Ако не, пиратът, който е дал предложението, ще бъде изхвърлен зад борда, а другите ще продължат с подялбата.

И тъй като пиратите били кръвожадни, важало следното правило: ако един пират ще получи равен брой монети, независимо дали гласува „за“, или „против“, той ще гласува „против“.

Ако приемем, че и петимата пирати са интелигентни, рационални, алчни, не им се умира и - не на последно място - са доста добри по математика – какво ще се случи?

Отделете си достатъчно време да помислите върху решението, което изисква добри логически умения. Когато решите, че се предавате, обърнете на другата страница.