Хората могат да изкачат най-високите планини и да живеят в най-суровите пустини. Но животът ни е несигурен: ако загубим достъп до най-простите неща – вода, храна или дори сън, умираме.

Колко дълго можем да оцелеем без най-основното?

Science Alert събра на едно място най-дългите периоди, в които хората са оцелявали без въздух, вода, храна, слънчева светлина или сън. Всеки човек и ситуация са различни, въпреки че „правилото на трите“ очертава достатъчно добре жизнените нужди на нашия крехък организъм: не можем да живеем повече от три минути без кислород, три дни без вода, три седмици без храна.

Някои извънредни представители на нашия вид обаче са разбили и поставили под въпрос тези и други ограничения на човешкото оцеляване.

Ето някои от документираните случаи за най-дългите периоди, в които хората са прекарвали без най-необходимото за тяхното оцеляване.

Внимание: Не се опитвайте да подобрите някой от тези рекорди. Може да умрете.

Правилото на трите минути без въздух е добра насока. Задръжте дъха си за по-дълго, и се изправяте пред риска от необратимо мозъчно увреждане.

Но някои хора могат да задържат дъха си много по-дълго, както е в случая с тренираните гмуркачи.