Единият гуру бил по-млад, бивш ученик на по-възрастния.Всеки от тях си имал свое училище. Но младият имал хиляди ученици, а старият – само двайсетина.Веднъж старият гуру отишъл при младия и го попитал:– Мислиш ли, че знаеш повече от мен?– Не, учителю – отвърнал скромно младият.– Ти знаеш повече, нали точно ти ме обучаваше.– А мислиш ли, че преподаваш по-добре? – продължил да пита възрастният.– Не, най-добрият учител в света си ти! – казал младият съвсем чистосърдечно.– Как според теб идва мъдростта: с желанието или с възрастта? – не спирал да задава въпроси старият учител.– Разбира се, че с възрастта. – отговорил младият.– Тогава нищо не разбирам: защо твоите ученици са хиляди, а моите – само една шепа? На което младият гуру отвърнал:– Идват малко, може би защото очакваш да дойдат много. Аз не очаквам никого…Автор: Хорхе Букай