Конят бил вързан за прът, но дяволът дошъл и го освободил.

Конят дошъл в полето на селянина и започнал да разваля сеитбата.

Селянинът се ядосал, грабнал пушка и убил коня.

Тогава и собственикът на коня се разгневил, взел пушката му и убил селянина за отмъщение.

Съпругата го видяла и убила собственика на коня.

Тогава синът на собственика на коня се разгневил и убил жената на селянина.

Съседите убили този човек и изгорили къщата му...

Хората попитали дявола:

- Защо направи всичко това?

Дяволът отговорил: Нищо лошо не съм направил, просто пуснах коня.

Извод:

Дяволът прави само такива прости и невинни неща, а останалото сами си го правим. Той знае, че злото е в сърцата ни.

Ето защо трябва да помислите добре, преди да действате.

Помнете, че думата има сила, мисли преди да действаш и мисли, преди да говориш.