Хората, които работят това, което не отговаря на техните потребности и интереси, не им е приятно и по сърце, са по-застрашени от т.нар. „прегаряне“ – емоционално, умствено и физически. 

"Несъответствието между вашите желания и реалността увеличава съществено риска за вашето здраве“, заявяват психолозите, участващи в любопитен проект. По техни данни прегарянето (burnout), вследствие на това, че работата ни тормози, е по-опасно от преумората. И колкото по-голям е разривът между личностните стремежи и възможностите, които предоставя работата, толкова е по-висок рискът от прегаряне.

Учените дават прост пример за несъответствие на този или онзи човек към това или онова задължение - както квадратен капак не приляга на кръгъл отвор.

Експертите съветват работодателите да отчитат психологическата нагласа на своите подчинени и да не възлагат управленчески задачи на по-затворени хора, които предпочитат усамотяване, нито на родените лидери – да се подчиняват. Изследователите даже са пресметнали с каква сума би била ощетена дадена компания заради снижената производителност на труда, причинена от прегарянето на служителите в нея. Цифрата е впечатляваща.

Специалистите съветват всички, които не са удовлетворени от своята работа, да обърнат внимание на следните симптоми:

"Прегарянето е състояние на физическо, емоционално и умствено изтощение от работата и рано или късно води до липса на мотивация, ниска ефективност и чувство на безпомощност“, подчертават учените.

На физическо ниво ситуацията се изразява в главоболие, болки в гръдната област, безсъние и задух. В дългосрочна перспектива увеличава опасността от развиване на сърдечно-съдови болести и разстройство на имунната система, пише letidor.ru.

Еми Спасова / Новите родители