Пластмасовите бутилки са сред най-разпространените съдове днес, затова е логично да приемем, че можем да ги използваме отново и отново.

Оказва се, че понякога това не е безопасно, предупреждава Bright Side.

Кои пластмаси изпускат вредни химикали?

    Някои пластмаси са източник на вредни химични вещества, които могат да преминат във водата. Обърнете внимание на специалните знаци отдолу: тези номерирани триъгълници показват какъв тип пластмаса е използвана.

    Бутилката с етикет 1 (PET или PETE) е безопасна само за еднократна употреба. При излагане на кислород или на високи температури, включително слънчева топлина, тази пластмаса изпуска токсични вещества, които попадат във водата.

    Избягвайте бутилките с етикет 3 или 7 (PVC и PC), тъй като те също изпускат вредни химикали, които могат да проникнат в храната и напитките ви.

    Бутилките от полиетилен (2, HDPE и 4, LDPE) и полипропилен (5 и PP) са подходящи за многократна употреба. Те са относително безопасни, ако съхранявате само студена вода в тях и редовно ги дезинфекцирате.

Пластмасовите бутилки са богата среда за развитие на бактерии