Истинският интелект е повече от простата способност за разрешаване на загадки или за вземането на добри решения. Ново изследване твърди, че в сърцевината му се намира гъвкавостта. Това, което определя дали даден човек е интелигентен и колко, са следните фактори: какви са връзките в мозъка и как реагират те на промени в интелектуалните изисквания.

Според водещият автор на изследването професор Аарън Барби, да сте интелигентен означава да сте способен да преминете гъвкаво между различни състояния на мозъчната мрежа:

“Когато кажем, че някой е умен интуитивно си мислим, че разбираме какво означава това. Но обикновено ние смятаме, че да си умен означава да взимаш добри решения или да разрешаваш успешно определени проблеми. Наскоро в невронауката обаче фокусът се е изместил към биологичното разбиране за това как възниква интелигентността”, обяснява Барби.