Кое е истинското ядро на интелигентността?

25 октомври 2018 г., 13:50
2887

Именно начинът, по който работят всички модули на мозъка, създава човешката интелигентност. Снимка: ESB Professional / Shutterstock

Истинският интелект е повече от простата способност за разрешаване на загадки или за вземането на добри решения. Ново изследване твърди, че в сърцевината му се намира гъвкавостта. Това, което определя дали даден човек е интелигентен и колко, са следните фактори: какви са връзките в мозъка и как реагират те на промени в интелектуалните изисквания.

Според водещият автор на изследването професор Аарън Барби, да сте интелигентен означава да сте способен да преминете гъвкаво между различни състояния на мозъчната мрежа:

“Когато кажем, че някой е умен интуитивно си мислим, че разбираме какво означава това. Но обикновено ние смятаме, че да си умен означава да взимаш добри решения или да разрешаваш успешно определени проблеми. Наскоро в невронауката обаче фокусът се е изместил към биологичното разбиране за това как възниква интелигентността”, обяснява Барби.

Мозъкът има различни модули. Грубо те могат да се определят като памет, виждане, език и други, като всеки има специфична функция, която го различава от другите, макар и често да функционират заедно.

“Така например мозъчните области в оксипиталния дял на гърба на мозъка обработват визуалната информация. Но за да идентифицираме даден обект трябва също така да го класифицираме, което не зависи само от визуалната информация. Налага се също така да използваме понятийния си апарат и други аспекти от обработката на информация, които се осигуряват от други области в мозъка. Когато нараства броя на модулите, видът информация, който се обработва в мозъка, става нарастващо абстрактен и общ”.

Именно начинът, по който работят всички модули на мозъка, създава човешката интелигентност.

Psy Blog

Коментари