7 милиарда души. 7 милиарда съдби. 7 милиарда мечти. И всичките обединени от една тънка червена нишка - вечното търсене на щастието. На този копнеж е посветена и следващата притча. Надявам се, че, след като я прочетете, ще сте една крачка по-близо и до вашата мечта за щастлив живот...

Някога, когато светът бил още млад и пълен с изобилие, всеки, който искал истинско щастие, го получавал. То било навсякъде. Нямало нужда го търсиш, само да го пожелаеш. Времето минавало и хората толкова свикнали с леснодостъпното щастие, че започнали да го приемат за даденост и да не го пазят. Защото когато приемеш нещо за даденост, спираш да го цениш. Така е със здравето, с приятелите, с любовта, така е с всичко...

Бог, разочарован и огорчен, че не оценяват дара му, решил да даде урок на хората. Повикал два ангела и им дал задача: „Скрийте истинското щастие от хората. Когато почувстват колко пуст ще е животът им без него, отново ще си спомнят колко им е ценно. Отново щего пазят и подхранват, за да остане с тях завинаги. И Ангели мои, скрийте го така, че само най-достойните да го открият..."

Божествените създания решили да направят фалшиви копия на щастието и да ги поставят на различни места. Първо проникнали в съкровищницата на най-богатия град и скрили фалшификата между хиляди златни монети, под пластове скъпоценни камъни. След това полетели към върха на най-високата планина.