Почти всеки един от нас си поставя нови цели или предизвикателства. Понякога провалът е неизбежен. Казваме си, че все още не сме готови, че ще го свършим следващата седмица, следващият месец… следващата година.

Може би ще започнем да преследваме целта си с хъс. Но щом направим и най-малкото усилие, си казваме, че сме свършили достатъчно, че е време да забавим ход.

Защо постъпваме по подобен начин? Отговорът е сравнително очевиден – защото се опитваме да постигнем твърде много неща. При това твърде бързо. Защото новите отговорности ни идват в повече, защото е трудно да променим старите навици и да пробваме нещо ново.

Кайдзен или едноминутният принцип

Чували ли сте за тази специфична японска методика? В основата й стои т.нар. принцип на 1 минута. Същността на този метод се състои в това, че човек върши нещо конкретно точно 1 минута, но всеки ден (и по едно и също време). 1 минута време е доста малко и, следователно, лесно постижимо за всеки. Мързелът не застава на пътя ви. Същите действия, които не бихте искали да вършите за половин час, измисляйки най-различни извинения или оправдания, можете лесно да изпълните за една минута.

Да скачате на въже, да правите упражнения за очите, занимания с йога, четене на книга на чужд език, лицеви опори – когато времето е ограничено до 1 минута, нищо не изглежда трудно, а напротив, носи радост и удовлетворение. Когато правите малки стъпки, вие се усъвършенствате и отличните резултати не закъсняват.