Сърдита жена пътувала в автобуса и си мислила:

- Пътниците са простаци и грубияни. Съпругът ми - пияница. Децата - хулигани. А аз съм толкова бедна и нещастна...  

Зад нея стоял един ангел хранител с бележник и записвал всичко съвсем точно:  1. Пътниците - простаци и грубияни. 2. Мъжът - пияница... и т.н.

След това го прочел отново и се замислил:

- За какво ѝ е нужно всичко това? Но след като настоява, ще бъде изпълнено...