В последните години проблемът с ранното детско развитие стана извънредно актуален за много родители, тъй като нараства броя на деца с различни задръжки в развитието и главно – в речта. Как да сме спокойни, че нашето дете се развива нормално?

Има някои основни неща, които е нормално децата да умеят на различна възраст. Тук ви описахме какво може бебенцето на 3 и на 6 месеца, а сега да видим какви са уменията на детето на годинка:

Реч: Детето използва активно своя словесен запас, който съдържа вече около 15 прости израза от типа на „дай-дай“, „ма-ма“, „та-та“, „ням-ням“. То определя безгрешно ситуациите, в които да ги използва и обожава да ги повтаря.

„Ням-ням“ например е молба да му дадат да яде, възклицание по време на ядене или пък, че нещо го няма – да речем в отговор на въпроса „Къде е мечето?"

- Първи стъпки: Повечето деца на тази възраст вече ги правят самостоятелно.

Продължава на страниците на Новите родители.