Стелтинг е неморална, осъдителна и опасна практика. Думата означава „подмолно“, „задкулисно“, „непочтено“. Става дума за форма на злоупотреба, наказуема в някои страни. Състои се в следното: по време на полов акт мъжът си маха презерватива без знанието или съгласието на партньорката, което създава риск от зараза с венерическа болест или нежелана бременност. Това сексуално посегателство често оставя след себе си физически и психични следи.

Стелтинг е вид агресия и измама, свързана с различни рискове. В Германия например престъплението се наказва с до 5 години лишаване от свобода. Освен това жертвата има право да поиска обезщетение за нанесени морални щети. Ако обаче е било налице взаимно съгласие, актът не се смята за изнасилване. Стелтинг е само тогава, когато мъжът сваля презерватива умишлено и тайно. Тази практика се среща предимно в хетеросексуалните връзки, но се наблюдава и при еднополови двойки. Жени също може да бъдат обвинени в престъпление, ако например искат непременно да забременеят и незабелязано свалят презерватива на мъжа.

Какви са възможните причини за подобна непочтена постъпка? Често те са свързани със стремежа на мъжа към надмощие. С тази практика той се опитва на всяка цена да наложи превъзходството си. Традиционното схващане за женската и мъжката роля в обществото благоприятства тази нагласа. Друга причина може да бъде ограниченото удоволствие от акта – някои мъже твърдят, че с презерватив усещането не било същото. Разбира се, това далеч не е оправдание за стелтинг. Накрая, както вече споменахме, има жени (по-рядко мъже), които желаят бременност без одобрението на партньора или партньорката. Ако налице няма изрично съгласие, деянието се смята за сексуално престъпление. Всеки човек има право на полово самоопределение. Освен изброените опасности, стелтингът натоварва психически и оставя траен отпечатък върху жертвата, тъй като доверието й е предадено.

За съжаление стелтингът е юридически трудно доказуем и е въпрос на „нейната дума срещу неговата дума“. Ето защо половото възпитание, превенцията и изграждането на съзнание за отговорност са важни фактори, за да се предотврати тази практика.