Теорията на еволюцията обяснява как е възможно да съществува такова огромно разнообразие от живи същества. Как примитивните форми на живот се развиват в милиони различни същества?

За съжаление, често еволюцията остава неразбрана, тъй като нейните механизми изглеждат контраинтуитивни.

С помощта на визуализации и инфографики, тази сложна информация би могла да стане по-разбираема. Вижте крайния резултат в това невероятно видео на Kurzgesagt - In a Nutshell.

Налични са субтитри на български.