1. Уверете се, че вашите цели са конкретни.
  2. Уверете се, че са измерими.
  3. Разпознайте препятствията по пътя ви и помислете за евентуални решения, преди да предприемете каквито и да е действия.
  4. Имайте стратегически план.
  5. Разбийте целите на по-малки задачи.
  6. Правете редовно анализ на постигнатото до момента. Ако е необходимо, направете някакви промени.
  7. Споделяйте с някой ваш приятел какви са целите ви (това ще ви помогне да се придържате към тях).
  8. Винаги имайте алтернативен план.

Източник: LifeHack