Има 7000 езика в света и всички те имат отличителни звуци, речникови единици и граматически структури. Но дали определят начина, по който мислим?

Лера Бородицки, специалист в когнитивните науки, споделя няколко примера от работата си с различни езици: от Аборигенска общност в Австралия, която използва кардинални посоки вместо "ляво" и "дясно", до различни думи за синьо на руски език. Тези открития предполагат, че отговорът е "да". Професор Бородицки казва, "Красотата на езиковото разнообразие е, че ни разкрива колко изобретателен и гъвкав е човешкият ум. Човешкият ум е измислил не една когнитивна вселена, а 7000."

Налични са субтитри на български.