Правило 1. Светът около нас не е нито враждебен, нито добър.

Той е такъв, какъвто го възприемаме. Всички наши несполуки и проблеми са единствено в самите нас. И много често ги преувеличаваме.

Правило 2. Поемете отговорността за живота си

Никой не ви е длъжник на този свят. Няма кой да се погрижи за вас, освен самите вие. Но, това не е повод да се отчуждавате от света, защото няма нищо по-вълнуващо от това да наблюдавате как вашите действия променят живота ви.

Правило 3. Излезте от клетката

Клетката не е около нас, а в главите ни. Излезте от нея и погледнета на света с широко отворени очи – можете да достигнете до всичко, което искате. И това е само ваше желания. Единственото, което не трябва да правите е, да се отказвате след първия неуспех.

Правило 4. Законът на синусоидите

В  живота винаги ще има пикове и спадове. Плюсовете и минусите зависят единствено от вашите възприятия спрямо дадено събитие. Законът на синусоидите е категоричен – след спад винаги следва подем..

Правило 5. Да получиш всичко и то веднага, не е лесно - по обективни причини.

Фокусирайте се върху постепенно увеличаване на личните доходи – добрата цел ще удвои текущия доход.