Един пътешественик стигнал до река и трябвало да помоли местния лодкар да го прехвърли на другия бряг.

Уговорили се.  Пътникът бил на уреченото място в уречения час.

Седнал в лодката с огромната си раница, лодкарят я отблъснал от брега и се качил вътре.

Пътникът забелязал, че на веслата пишело нещо. Загледал се внимателно.

На едното весло пишело - "Мисли".

На другото - "Прави".

— Интересни весла имаш, - казал весело пътешественикът. - А защо са ти тези надписи?

— Гледай сега, - усмихнато отвърнал лодкарят.

И започнал да гребе само с едното весло, на което пишело "Мисли". Лодката започнала да се върти на едно място.

— Понякога се е случвало да потъна в размисъл дълбоко, да кроя планове… Но нищо полезно това не ми е донесло. Просто се въртях на едно място като тази лодка.

Лодкарят престанал да гребе с веслото "Мисли“.

И започнал да извършва движение с другото, на което пишело "Прави”.

Лодката пак започнала да се върти, но вече на другата посока.

— Случвало се е да се хвърля и в другата крайност. Да направя нещо необмислено, без планове, без скици. Харчил съм много сили и много време. Но в крайна сметка само тъпчех на едно място и се въртях в кръг.

Ето затова направих тези надписи върху веслата.  - продължил лодкарят... За да помня, че след всяко загребване с лявото весло, трябва да има загребване с дясното. И после отново с лявото, и после – с дясното…

Само по този начин - може да стигнеш там, където искаш.