Съвет: при тежки разочарования като например изневяра дистанцията ни помага да разберем и дали можем да живеем и без разочаровалия ни партньор.

Комуникация

Комуникацията е алфата и омегата на всяка връзка и най-вече на партньорството. Връзката ви ще процъфти само ако споделяте открито и честно чувствата, разочарованията, очакванията, желанията и надеждите си. Мълчанието може да се окаже пагубно, защото така чувството за вина на единия и разочарованието на другия партньор остават неизказани и има опасност трайно да се „загнездят“. Тъкмо при разочарованията откритата комуникация е особено важна, за да се изяснят възможните причини.

Цветелина Велчева