Следващия път, когато отново изпитате неувереност в себе си, вслушайте се внимателно в гласа в главата си и се запитайте на кого принадлежи. Вашият собствен ли е, или на друг човек? Може би на майка ви, която ви е внушавала в детството, че сте некадърни.

Ако вътрешният ви глас ви твърди, че сте неспособни или недорасли за определени неща, значи изпитвате съмнения в себе си. И допуснете ли гласът да ви убеди в това, възможно е да съсипете целия си живот.

В някаква степен неувереността в себе си е нещо нормално. Решаващо тук е как ще подходите към нея.

Една от техниките за преодоляване на неувереността е да промените гласа в главата си. Присмейте се на съмненията си, като ги имитирате с гласа на някой забавен анимационен герой. Така например може да ги озвучите със смешния фалцет на Доналд Дък! 

Осъзнайте и приемете съмненията, но не се отъждествявайте с тях. Много хора така и не се научават да се справят с деструктивните си мисли и им позволяват да вземат връх в живота им.

Обсъдете съмненията си с някой добър приятел, припомнете си успехите, които вече сте постигнали и преминете към действие – въпреки неувереността си. Така много неща ще се решат от само себе си.

Ако искате да се освободите трайно от своята неувереност, повишете самочувствието и себеоценката си. Първата стъпка е да престанете да се принизявате в собствените си очи, за да престанат и другите. Поставяйте си всеки ден нови предизвикателства, дори да ви се струва плашещо. Така тялото ви постепенно ще се научи да се справя с непривични ситуации.