Мащабно изследване бие тревога за необходимостта да се засилят усилията за подобряване на здравето и здравното поведение на юношите у нас, стана ясно на кръгла маса „Партньорства за по-добро здраве на децата в училищна възраст: проблеми, предизвикателства и решения“.

Тя бе организирана от Световната здравна организация, УНИЦЕФ, Институт за изследване на населението и човека към БАН и Министерство на здравеопазването. Основен акцент беше представянето на резултатите от проучването „Поведение и здраве при деца в училищна възраст – 2013/2014 г.” (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC, www.hbsc.org).

Резултатите от данните на децата от 43 страни от Европа, САЩ и Канада очертават общите тенденции и потребности, които налагат целенасочени мерки и инвестиции във всички сфери: здравеопазване, образование, социална политика, и др.

Юношеският период е критичен за развитието на децата, свързан с много промени, емоции и разочарования, период на решения и овластяване. В същото време, често подрастващите са невидими в политиките и практиките за деца и младежи и професионалистите трябва да положат усилия да бъдат по-чувствителни и внимателни към сигналите, които те отправят, за да могат да отговорят на техните потребности, вълнения и очаквания.

Изследването в България е направено сред 4796 ученици от V, VII и IX клас (на 11, 13 и 15-годишна възраст), общо 311 класа от 163 училища. Някои от ключовите данни, представени на форума:

• Най-честите оплаквания на анкетираните деца са изнервеност (36,8%), раздразнителност или лошо настроение (30,9%);

• Най-често консумираната храна са сладките неща (43,8%); следват ги зеленчуците (41,1%), плодовете (36,7%) и безалкохолните напитки, съдържащи захар (34,5%). Българчетата са на първите места по употреба на сладки храни и безалкохолни напитки със захар.

• Близо една четвърт от момчетата и 13% от момичета са с по-високо от нормалното тегло. Всекидневната физическа активност намалява с възрастта. При момичетата по-големият спад е между 11 и 13 години, а при момчетата – между 13 и 15 години.

• Българските юноши са на първите места по ежеседмична употреба на алкохол и цигари.

Вижте още на страниците на Новите родители.