Нина е ученичка в 12. клас в професионална гимназия. Аз й преподавам по някои от специалните предмети. Една от най-старателните ми ученички е. Винаги е с подготвена домашна работа, чете допълнителна литература. Въпреки всичко на тестовете не успява да изкара резултат, по-висок от 70-75%. Казва, че предпочита да развие въпрос, и наистина се справя значително по-добре.

Напоследък обаче тестовата форма на изпитване стана много по-популярна и предпочитана, отколкото разработването на тема. Това предизвиква голяма радост у едни ученици и студенти, които смятат, че без да учат, „на тото“, ще могат да се справят с изпита, и паника у други, като Нина, които се съмняват, че е възможно да се подготвиш за всички объркани и задълбаващи в подробности въпроси, които обикновено се включват в тест.

И двете групи грешат. Качествено направеният тест не може да бъде решен успешно без добра предметна подготовка, но тя със сигурност трябва да е придружена и с овладяването на някои основни стратегии и техники за добро представяне при този тип изпитна форма.
Една от характерните черти на всеки тест е, че е свързан с ограничено време, в което трябва да се справиш с „n” на брой въпроси. И част от проблемите произлизат именно оттам – неумението да бъде разпределено съразмерно времето между отделните секции, включени в теста.

Затова отделете първите няколко минути да прегледате целия тест и да добиете обща представа за структурата му, за включените в него елементи, за типа въпроси и задачи, за информацията, която се очаква да представите. Преценете колко време може да си позволите за всяка секция и

задължително си оставете няколко резервни минути в края, в които да прехвърлите отново целия тест с посочените вече от вас отговори. А имайте предвид, че винаги се появяват непредвидени трудности!

Започнете с по-лесните въпроси. Често тестовете са направени с надграждане, т.е. по-простите задачи са в началото и постепенно преминават към по-сложни. Стартирайте с лесните, за да успокоите първоначалното напрежение, което винаги ни обхваща при всяко оценяване. Така ще се настроите и концентрирате за по-сложните въпроси и елементи. Притеснението никога не е добър съветник.