Изкуството да решаваш тест

14 май 2017 г., 18:30
1063

Shutterstock

Нина е ученичка в 12. клас в професионална гимназия. Аз й преподавам по някои от специалните предмети. Една от най-старателните ми ученички е. Винаги е с подготвена домашна работа, чете допълнителна литература. Въпреки всичко на тестовете не успява да изкара резултат, по-висок от 70-75%. Казва, че предпочита да развие въпрос, и наистина се справя значително по-добре.

Напоследък обаче тестовата форма на изпитване стана много по-популярна и предпочитана, отколкото разработването на тема. Това предизвиква голяма радост у едни ученици и студенти, които смятат, че без да учат, „на тото“, ще могат да се справят с изпита, и паника у други, като Нина, които се съмняват, че е възможно да се подготвиш за всички объркани и задълбаващи в подробности въпроси, които обикновено се включват в тест.

И двете групи грешат. Качествено направеният тест не може да бъде решен успешно без добра предметна подготовка, но тя със сигурност трябва да е придружена и с овладяването на някои основни стратегии и техники за добро представяне при този тип изпитна форма.
Една от характерните черти на всеки тест е, че е свързан с ограничено време, в което трябва да се справиш с „n” на брой въпроси. И част от проблемите произлизат именно оттам – неумението да бъде разпределено съразмерно времето между отделните секции, включени в теста.

Затова отделете първите няколко минути да прегледате целия тест и да добиете обща представа за структурата му, за включените в него елементи, за типа въпроси и задачи, за информацията, която се очаква да представите. Преценете колко време може да си позволите за всяка секция и

задължително си оставете няколко резервни минути в края, в които да прехвърлите отново целия тест с посочените вече от вас отговори. А имайте предвид, че винаги се появяват непредвидени трудности!

Започнете с по-лесните въпроси. Често тестовете са направени с надграждане, т.е. по-простите задачи са в началото и постепенно преминават към по-сложни. Стартирайте с лесните, за да успокоите първоначалното напрежение, което винаги ни обхваща при всяко оценяване. Така ще се настроите и концентрирате за по-сложните въпроси и елементи. Притеснението никога не е добър съветник.

Ако някоя задача ви затрудни и усетите, че излизате от рамките на първоначално планираното за съответната секция време,

прескочете я и продължете нататък. Използвайте за нея резерва, който сте си предвидили за накрая.
Едно нещо, което със сигурност няма да е ново за вас –

не оставяйте въпрос без отговор. Колкото и шаблонно да звучи тази стратегия, тя не може да бъде отмината, когато говорим за подготовка за тест. Все пак внимавайте! Преди да започнете работа, се уверете, че при оценяването грешните отговори не се наказват с отнемане на точки. В този случай ще трябва да бъдете по-предпазливи при въпросите, в чиито отговори не сте сигурни.
Един от страховете на учениците и студентите, когато решават тест, е, че дадените отговори са много близки помежду си и създават объркване у изпитвания. Особено ако не сте съвсем сигурни в знанията си и позволите на паниката да ви обземе, със сигурност в един момент ще стигнете до задънена улица, въпреки че сте се подготвили. Един от начините да се справите с тази трудност е да прочетете въпроса и преди да погледнете дадените възможности за избор,

да се опитате да си отговорите сами. След това потърсете сред предложените опции най-близката до вашия отговор и смело я оградете.
При въпросите с избор (multiple choice) 

търсете двойки взаимно изключващи се отговори. При тези случаи обикновено единият от двата отговора е верният. Това веднага елиминира останалите два. Примерен въпрос от тест по маркетинг:
„Качествените изследователски методи се характеризират с:
A.    Висока степен на структурираност и ограничена свобода на изследователя.
B.    Възможност за математико-статистическа обработка на данните.
C.    Представителна, голяма извадка.
D.    Голяма свобода на изследователя и възможност за творчество при интерпретацията на данните.

При този въпрос спокойно може да избирате само между А и D, което автоматично увеличава двойно вероятността за успех. Но тук е добре предварително да се уверите, че всеки въпрос има само един верен отговор.
Всеизвестно е, че всяко правило си има изключение. Тази максима имайте предвид и при решаването на тестове. Много е трудно за преподавателя да създаде твърдение, което винаги е валидно. Затова, ако в някой отговор има

думи, които насочват към крайност, като „винаги“, „никога“, „само“ и т.н., вероятността този отговор да е грешен е много голяма. Тази техника е особено полезна при въпросите от типа „вярно или грешно“. И ето отново един пример от друг тест по маркетинг:
„Вярно ли е, че според философията на маркетинга решението какво да се произведе и предложи на пазара трябва да бъде изцяло продиктувано от потребностите на потребителите?“
Вероятността това крайно твърдение да е вярно е сравнително малка.
По правило в теста се включват контролни въпроси от различен тип, чиято цел е да проверят дали изпитваният наистина разбира същността на конкретна концепция. Използвайте ги. Те може да ви донесат допълнителна информация, която да ви помогне. Освен това е възможно и друг въпрос от теста да ви насочи към правилния отговор на някоя задача, на която сте се запънали и имате усещането, че не можете да измислите нищо. Така че не губете концентрация и смело

използвайте теста като източник на информация.
И ако за всички посочени тук стратегии може да се намерят изключения, в които те да не са ефективни, има една, която със сигурност винаги е валидна. Преди теста се наспете добре. Идете на изпита отпочинали, спокойни и с позитивна нагласа, че ще се справите. Това ви гарантира поне 5% от резултата. А знаете, че при теста дори половин точка може да ви донесе по-висока оценка.
Успех!

Автор: Даниела Тодорова

 

Ключови думи:
Коментари