Управлението на парите става все по-определящ бъдещето на децата елемент от възпитанието. „Ако сте родител и до този момент сте смятали, че най-лесният начин да научите децата си да използват правилно парите, е като ги карате да записват целите си и да се придържат към бюджет, вие сте наистина гениални”, коментират американски автори в LearnVest.

Ново проучване на неправителствената организация в САЩ Incepta посочва, че тези две действия са изключително важни за бъдещето на тийнейджърите. Те са свързани в най-висока степен с изграждането на финансово доверие и ноу-хау сред студентите първа година, разчитащи на парите, изпращани от родителите им. В този период от живота на младежите се възпитават важни навици за управление на личните финанси, които ще им служат през целия им живот. И на които трябва да се обърне внимание в разговор.

Проучването показва, че студентите, отговорили, че родителите са им определили месечен бюджет, се чувстват по-способни да се справят сами с финансовото си бъдеще. Както и с бъдещето като цяло. Те са по-уверени в себе си, защото усещат контрол над паричната ситуация. Освен това децата с бюджети по-често спестяват. Събирайки собствена сума, те по-късно си доставят обичани и харесвани продукти и услуги, с които се самовъзнаграждават и се чувстват по-удовлетворени от себе си.

Изводите потвърждават, че определянето на личен бюджет, управлението на кредитни карти и студентски заеми и разбирането на процеса на инвестиране са водещ фактор за успеха на образоващите се млади хора. Простичката практика на записване на финансовите цели в тефтер или на файл се оказва мощен променящ живота на младия човек фактор. „Всеки човек, от студентите в университета до мултимилионерите, трябва да има финансови цели. Бюджетът е просто план за постигането им”, коментира съавторът на проучването Кейт Тромбитас.

Източник: Мениджър Нюз