Истинският ключ към щастието

08 април 2018 г., 18:00
1002

Снимка: Shutterstock

Няма нужда да сте щастливи през цялото време. Основателят на позитивната психология, Мартин Селиджмън, описва щастието като често преживяване на положителни емоции като радост, възбъда и задоволство, комбинирани с дълбоки чувства за смисленост и цел. В допълнение включва и положително отношение към настоящето и оптимистична нагласа към бъдещето. Според специалистите по проблема за щастието то не е нещо фиксирано и неподлежащо на промяна, а по-скоро е нещо, към което се стремим и за което трябва да работим.

Последните изследвания по проблема показват, че истинския ключ към щастието и преживяването на живота по позитивен начин е психологическата гъвкавост на индивида. Например, ако сте изложени на емоционални преживявания и успеете да толерирате периоди на дискомфорт, това може да ви помогне да достигнете по-богато и по-смислено съществуване. Резултатите от множество изследвания по проблема показват, че именно начина, по който реагираме на обстоятелствата в нашия живот има повече влияение върху нашето щастие, отколкото събитията в живота ви, взети сами по себе си. Дори да изпитвате стрес, мъка и тревожност за известни периоди от живота си, това не означава, че не можете да сте щастливи в дългосрочна перспектива – напротив, вие може да приемете трудностите и несгодите като необходими стъпала за изкачване към щастието си.

Science Alert

 

Коментари