Искам да галиш косите ми.
Искам да гледаш в очите ми.
Там, на някой залез червен.
Там да бъде рай за теб и за мен.
Нашето място.
Нашето познато.
Искам да съм ти в зениците блясъка.
Искам да съм върху кожата отпечатъка.
На слънчеви лъчи.
На горещо лято.
Какъвто си и ти.
Знам, че после сигурно ще боли.
Късно е да го мислим.
Закъсняхме ли, уви!
Де да можех да се скрия, да се свия
На две, на топка, на лист хартия.
И да знам, че ме има.
Някъде в теб закътана ме има.
Искам да галиш косите ми.
Ръцете ти да шепнат.
Как само за мен копнеят.
Как съм ти липсвала ужасно.
И как между гърдите ти е моето място.
Искам да го знам.
Искам да го знаеш.
Може би ти и аз ще се каем.
Пред вратите на Ада.
Но сега.
Сега..

Ти си моята награда.

Автор: Иси