„Никога няма да прекосиш океана, докато не се осмелиш да изгубиш брега от очи.“  (Христофор Колумб)

Христофор Колумб (1451 – 1506) - генуезки мореплавател и търговец, прекосил Атлантическия океан и достигнал Америка на 12 октомври 1492 г. под флага на Кастилия. Той вярвал, че Земята е по-малка сфера и твърдял, че може да достигне Далечния изток, като пътува от Европа само на запад.