- Говорете с детето възможно най-много, но с кратки изречения, като ги произнасяте отчетливо. Използвайте различна интонация.

- Накланяйте глава към него, така че то ясно да вижда лицето ви и как точно артикулирате думите. Например, като свивате напред устни, за да произнесете звука „у“, може да го научите да го прави така.

- Старайте се да коментирате и да назовавате всичко, което правите – така то ще научи по-лесно предметите.

- Дайте възможност на детето да говори, не превръщайте разговора в монолог.

- Четете на детето приказки, стихотворения. Това ще обогати речниковия му запас, защото то ще чува и ще учи нови думи, които родителите не са употребявали.

- На детето му е нужно живо общуване. Включеният телевизор не може да замени живата реч.

- Гледайки картинки и произнасяйки думите, не забравяйте за прилагателните и глаголите.

- В желанието си детето да проговори по-бързо, родителите пробват да облекчат задачата му и му подсказват – „искаш да кажеш би-би, ли“ , или вместо котка, казват „мяу“ и така нататък . Детето лесно се научава тези думи, защото са звукоподражателни и ще ги казва вместо цялата дума. Не опростявайте речта си, произнасяйте думите.

- Не забравяйте да хвалите детето, поощрявайте неговите опити да говори. Изразявайте на глас одобрение - положителните емоции са най-голям стимул.

Ръцете също участват в процеса. 
На всеки етап от развитието на детето ръцете играят важна роля. Учени доказаха, че сръчността влияе на развитието на речта, както и, че ръката е също орган, който е свързан с артикулационния апарат.