Днес се навършват 375 години от рождението на Исак Нютон - велик английски физик, математик, астроном и университетски преподавател. 

Приносът на Нютон в развитието на математиката и различни области на физиката изиграва важна роля в Научната революция и той е „смятан от мнозина за най-великият и най-влиятелен учен, живял някога“.

В областта на механиката Нютон открива закона за всемирното привличане и чрез предложените Закони за движение поставя основите на класическата механика.

В негова чест нека си припомним някои от неговите най-велики изказвания...

***

"Аз съм изучавал тези неща, а вие не сте."

"Ако виждах по-далеч от другите, то е защото стоях на раменете на гиганти."

"Всяко тяло остава в състояние на покой или на равномерно праволинейно движение, докато не е бъде принудено да излезе от това състояние от силите, които му въздействат."

"Геният е постоянство на мисълта, съсредоточена в определено направление."

"За всяко действие има винаги противоположно и равно по сила противодействие…"

"Истината винаги се намира в простотата, а не в многообразието и безпорядъка."

"Гледам на себе си като на дете, което, играейки си на морския бряг е намерило няколко по-обли камъчета и по-шарени раковини, отколкото се е удало на другите, докато в същото време пред мен се е простирал неизследван безбрежният океан на истината."

"Наблюдавайки Божиите творения, ние разбираме, че истинският Бог е едно интелигентно и всемогъщо Същество, и че Той притежава всички съвършенства и абсолютната власт. Бог е вечен и безкраен, всесилен и всезнаещ, т.е. Неговото съществуване трае от вечността до вечността, Неговата личност се простира от безкрайността до безкрайността. Той властва над всички неща и знае всичко, което се е случило или е възможно да се случи." 

"Не съм бил в състояние да открия причините за тези свойства на гравитацията, но не си измислям хипотези."

"Платон е мой приятел, Аристотел е мой приятел, но най-голям приятел ми е истината."

"Не измислям хипотези."

"Нито една наука няма толкова доводи, колкото ученията на Библията."

"Според мене аз съм само едно дете, играещо си на плажа, докато огромният океан на истината лежи неоткрит пред мене."

"Тази изключително красива система, включваща Слънцето, планетите и кометите, би могла да възникне единствено в резултат на замисъла и решението на едно Разумно и Всемогъщо Същество. Това Същество властва над всички неща не като една душа, въплътена в света, а като Господ над всичко; и тъкмо поради Своята власт, Той изисква да бъде наричан Господ Бог." 

"Това е съвършенството на Божиите дела, че са извършени с голяма простота. Той е Бог на реда, а не на безредието."