"Днешната младеж е ужасна. Но най-ужасното е, че ние не принадлежим към нея."

Фаина Раневска - популярна съветска филмова и театрална актриса от руско-еврейски произход. Известна е с язвителното си остроумие и безцеремонно отношение.