Хората използват думата “ти” когато всъщност имат предвид “аз”. Това им помага да се дистанцират от отрицателните емоционални преживявания, като изразява универсален и споделен опит, откри ново изследване по проблема.

Като илюстрация, изразът “ти печелиш нещо, ти губиш нещо” обикновено означава, че даденият човек е изгубил нещо, но и че може да се случи на всеки.

Местоимението “ти” вместо местоимението “aз” помага да се почувствате по-добре от даденото преживяване, ако е било натоварено с отрицателно емоции.  

Ариана Орвел, водещата авторка на изследването, обяснява, че “Когато хората използват “ти” в случаи с отрицателни емоции, това им позволява да “нормализират” опита и да го погледнат от разстояние.”