Учителят трябва да изнесе проповед на тема "Унищожаването на света". Било разгласено нашир и надлъж и около малкия манастир се събрала огромна тълпа.

А самата проповед приключила за по-малко от минута.

Всичко, което казал, било следното:

"Ето тези неща могат да разрушат човечеството:

Политика без принципи,
Напредък без състрадание,
Богатство без работа,
Учене без мълчание,
Религия без безстрашие
И преклонение без съзнание. "

Антъни де Мело