"Една чиста истина прави живота спокоен, една хубава лъжа го прави приятен."

Елин Пелин - български писател. Централно място в творчеството му заема описанието на българското село, това е и причината да го наричат „певец на българското село“.