Критиката прави нарцисистите агресивни, а хората с високо самочувствие не се смущават особено от нея, посочват психолози.

Причината е, че на по-дълбоко ниво нарцисистите са несигурни в себеоценката си и критиката ги удря в слабото място. Дори и най-малката забележка провокира агресия в тях.

Психолозите измерват себеоценката, нарцисизма и агресивното поведение при 540 студенти. Те откриват, че най-нарцистичните са най-склонни да изригват вербално, когато ги критикуват.

„Нарцисистите преди всичко искат да накажат или победят онзи, който е застрашил тяхното изключително високо мнение за себе си – пишат авторите на изследването. „Хората, които са заети непрестанно да валидират грандиозната представа за себе си очевидно намират критиката за особено разстройваща и избухват яростно върху нейния източник.“

Нарцисистите усещат твърде голяма заплаха за своето его. Хората със здравословно високо самочувствие не стават по-агресивни към онези, които ги критикуват.

Семената на нарцисизма могат да се посеят още в много ранна възраст, казва проф. Брад Бушман, първият автор на изследването.

„…ако децата започнат да развиват нереалистично оптимистични мнения за себе си и тези убеждение непрекъснато се отхвърлят от другите, чувството на любов към себе си може да направи тези деца потенциално опасни за онези около тях.“