Хората отклоняват поглед по време на разговор, за да предпазят мозъка си от претоварване, показва ново изследване. Затова прекъсването на зрителния контакт ни позволява да се изразим по-ясно – което вероятно е знак, че сме добри събеседници. Това откритие помага да се балансира популярния „експертен съвет“, който препоръчва да поддържаме зрителен контакт.

Предполага се, че поддържането на зрителен контакт помага да изградим по-лесно емоционална връзка с другите. Но това е динамичен процес.

Повечето хора обикновено не се взират непрекъснато в очите на другия, докато говорят. Зрителният контакт е нещо като танц, където човекът, който говори, е по-склонен да гледа настрани повече от онзи, който слуша.

В това изследване хората е трябвало да играят игра на асоциации с думи. Резултатите показват, че отклоняването на погледа помага на участниците да намерят по-лесно правилната дума. Когато ги карат да поддържат зрителен контакт, докато се опитват да се сетят за някоя по-трудна дума, това е отнело повече време. Обяснението е, че взирането в очите на другия стимулира мозъка. Тъй че той автоматично ви принуждава да отклонявате поглед, за да съхраните когнитивни ресурси.

Това се случва само при търсене на трудни думи. Когато думите са лесни, за хората е сравнително лесно да поддържат зрителен контакт.

Авторите на изследването заключават:

„…зрителният контакт затруднява процесите на когнитивен контрол по време на генериране на думи. Този резултат показва, че ефективността на когнитивния контрол при разговор е до някаква степен повлиян специфично от зрителния контакт.“

Източник: PsyBlog