В любовта не би трябвало да има доминантен. Въпреки това обикновено има и връзката все пак е хармонична, защото двамата са се напаснали така, че всеки дава онова, което липсва у другия.

Така че дори понякога един мъж да ви изглежда „под чехъл“, той може да бъде напълно щастлив. Дори една жена да изкарва повече пари от мъжа и да руши общоприетите норми, това никак не й пречи да се чувства добре. Затова е важно да не съдим прибързано.

Въпреки всичко има някои неписани закони, които почти винаги обричат любовта на гибел. Един от тях е свързан с думите – тихия убиец на отношенията.

Водещо място сред тях заема фразата: „Ти ми принадлежиш!“ Може би някой ще го намери за романтично и за доказателство за всеотдайна любов, но истината е, че човек, който произнася подобни думи и наистина ги мисли, е твърде вероятно да възприема любовта не като споделеност и взаимно щастие, а като ограничение, окови и притежание.

В този случай няма място за щастие. Когато единият иска да подчини другия, да му отреже крилете, да го скрие от света, едва ли връзката има бъдеще.

Затова ви съветваме, когато чуете думите „Ти ми принадлежиш!“, да се замислите сериозно какво всъщност носят като смисъл и послание и дали си представяте живота зад решетките на един златен кафез.