Понякога е толкова сложно да се разбереш с другите, макар да ти се струва, че не казваш нищо лошо. Най-често, на продуктивното общуване пречат думичките, които толкова сме свикнали да използваме, че чак не им обръщаме внимание, обясняват психолози.

А това е важно, важно е да чуваме какво казваме и да мислим над нюансите, ако искаме да бъдем убедителни и правилно разбрани от събеседниците си. Ето един кратък, но ефективен наръчник с конкретни съвети.

1. Използвайте „И” вместо „Но”.

Например: „Това е добре и ако Вие...”

Вместо: „Да, това е добре, но Вие...", защото „но” просто зачерква всичко, казано преди него.

2. Използвайте „И” вместо „  И все пак”.

Например: „Разбирам, че не можете да дадете толкова бързо отговор и затова, нека да...”

Вместо: „Разбирам, че не можете да отговорите веднага и все пак, би било добре...”

Защото „и все пак” казва на събеседника ви, че са ви дълбоко безразлични неговите очакване, желания, съмнения или въпроси.

3. Използвайте „За” вместо „Против/Срещу”

Например:  „За да променя нещо, трябва да... „.
Вместо: „Какво да направя против/срещу...?”

4. Избягавайте грубостта на „Не”, защото почти винаги произвежда негативно впечатление.

5. Изхвърлете израза „Честно казано”

от активния си речник, защото звучи така, сякаш честността е изключение за вас.

6. Използвайте „Не така/не сега” вместо „Не”

Например: „Това не е точно така.”

Вместо: „Не, това не ми харесва”, защото „Не” отблъсква, внушава за завършеност, окончателност на решението.

7. Използвайте „Вече” вместо „Още"

Например: „Вече сте направили половината”
Вместо:  „Още сте на половината?”, защото „вече” превръща малкото в много.