Дори най-силният човек може да се почувства изтощен. Дори смелите и издръжливите хора понякога се уморяват да се грижат за другите. Дори те понякога искат да избягат само за малко от независимия живот, който някога са избрали, от всички проблеми, които трябва да бъдат решени, от цялата работа, която трябва да бъде свършена.

Уморяват се другите да се уповават на тях през цялото време, докато те самите нямат никого, на когото да разчитат. Дори не са в състояние да отговорят, че не могат да направят нещо, защото целият свят очаква от тях да го свърши. Околните очакват от тях винаги да са добре.

Дори и най-силният човек се нуждае от любов и привързаност. Никой не обича да се чувства самотен или отхвърлен. Понякога силните хора изобщо не искат да бъдат герои. Понякога дори те започват да се нуждаят от някой, който да ги "спаси" или поне просто да бъде до тях. Те също така се нуждаят от някой, когото могат да нарекат свой най-добър приятел или партньор. Някой, който ще им разкрие всички невероятни неща, които един истински отдаден човек може да направи.

Защото понякога и най-силният човек се огъва под тежко бреме. И това обикновено се случва, когато той забрави себе си, защото е трябвало да бъде силен твърде дълго. Когато не може да се измъкне от леглото, защото тялото, сърцето и душата му са изпълнени с тежест. Когато всичко, което е изградил, се разпада и наоколо няма никой, който да му помогне.

Дори и най-силните хора понякога имат нужда от почивка, имат нужда да дадат "волана" на другите за известно време. Те имат нужда да забавят темпото и да презаредят батериите си, за да не се изтощят окончателно и да се самоунищожат. Те трябва да се отворят за промяна и да оставят околните да правят нещата вместо тях. Защото нямат свръхспособности. Те също са хора и имат нужда да го почувстват.

В крайна сметка дори най-силният човек се уморява да бъде силен, защото тази сила не му е дадена по рождение. Той се е научил да бъде силен, като се е сблъсквал с много трудности и препятствия, които е трябвало да преодолее сам.

И дори му липсват онези времена, когато е бил просто човек, когато хората и обстоятелствата все още не са го научили, че човек трябва да бъде силен и да разчита само на себе си.

Източник: cluber.com.ua