„Никога не бива да се чувстваш виновен, че отстраняваш отровни хора от живота си. Няма значение дали това е роднина, романтичен интерес, работодател, приятел от детинство или нов познат – не бива да правиш място за хора, които ще ти причиняват болка, или ще те карат да се чувстваш дребен и незначителен. Едно е, ако човек осъзнава своето поведение и прави усилие да се промени. Но ако човек не зачита чувствата ти, пренебрегва границите ти и продължава да те третира по зловреден начин, трябва да си върви.“ (Даниел Кьопке)

Даниел Кьопке учи психология и е автор на блог за вдъхновение и емоционална подкрепа.