Да живееш с манипулативен и контролиращ партньор е объркващо и изтощаващо. Постепенно жертвите на подобно поведение се превръщат в мишени на постоянни обвинения и критики по всевъзможни поводи. Ежедневието им се изпълва с безпокойство и непрестанна тревога, а много често те се изолират напълно от приятели и роднини в името на това да бъде запазено спокойствието и щастието на манипулативния партньор. Начинът, по който хората в токсични връзки виждат света, също се променя, тъй като те неусетно започват да мислят, чувстват и живеят според гледната точка на своя контролиращ партньор.

Perspecticide – промяна на перспективите и приоритетите

"Този вид злоупотреба в романтичните взаимоотношения е често срещан и много напомня на Стокхолмския синдром, при който жертвата на отвличане развива лоялност и привързаност към своя похитител. За да идентифицираме този тип емоционална злоупотреба, използваме термина Perspecticide – промяна на перспективите и приоритетите. Това е вид емоционално насилие в рамките на една връзка, когато един от партньорите контролира другия до такава степен, че жертвата губи чувството за това кой е и какво чувства. С течение на времето доминиращият партньор променя начина, по който мисли жертвата. Насилникът определя какво е любовта. Насилникът определя какво не е наред с жертвата и какво трябва да направи, за да я промени.”, обяснява Лиса Арънсън Фонтес, психолог от Университета на Масачузетс и автор на книгата "Невидимите окови: Как да преодолеем принудителния контрол в интимната си връзка".

Виж още: Как напуснах съпруга си след 40-годишен брак, изпълнен с психически тормоз

Терминът „Perspecticide”, чието основно значение може да бъде обяснено най-лесно с пълната загуба на доверие в собствените знания и представи, е използван за първи път в литературата за промиване на мозъци на военнопленниците. Този тип влияние се прилага и в различни култове и религиозни течения. 

Последствия от емоционалната злоупотреба

С течение на времето доминиращият партньор напълно променя начина на мислене на жертвата - до степен, в която тя започва да губи чувство за идентичност. Постепенно жертвата забравя своите собствени житейски цели и мечти и се съсредоточава върху целите, идеите и мислите на своя манипулативен партньор.

Хората, подложени на този вид емоционална злоупотреба, често обвиняват себе си, тъй като се чувстват отчаяни и дезориентирани. Може да им е трудно да разберат какво точно не е наред. Контролиращите партньори служат като филтър за външния свят, като постепенно изолират жертвите си от близки, приятели и колеги. Изолирани и контролирани по този начин, жертвите губят самочувствието и идентичността си.

По думите на Фонтес промяната на перспективата е основната причина хората да се отказват от собствените си възгледи, мнение, житейски цели и мечти.

Манипулативното въздействие от страна на доминиращия партньор няма общо с естественото взаимовлияние във връзката

Лиса Фонтес уточнява, че при този вид емоционална злоупотреба не говорим за естественото взаимовлияние, което настъпва във всяка интимна връзка. Тук става дума за въздействие, което може да бъде определено като едностранно, манипулативно и дори престъпно, защото в капана на доминиращия партньор се попада най-често чрез привързване. Той редува любящо поведение с периоди на потискащи, обидни и обвинителни коментари, които смачкват самочувствието. По този начин жертвата става травмиращо-свързана със своя манипулативен партньор, започвайки да се държи и живее така, че да го прави постоянно щастлив, а когато се провали, вярва, че заслужава наказание. Така постепенно се превръща в затворник на собствения си живот.

Източник: businessinsider.com, verywellhealth.com, Framar.bg