Когато детето играе, може да се случи да направи и грешки. В това обаче няма нищо страшно. Дори е полезно за него, смятат специалистите.

Играта всъщност е своеобразен тест за детето. Тя служи не само за забавление, но и за полезни уроци. Затова и грешките са нещо напълно допустимо, даже и препоръчително, защото така то се учи, изпробва своя потенциал и способности.

Ето и 10 конкретни ползи от грешките по време на играене.

1. Лаборатория за знания

За детето играта е точно това. Тя е като лаборатория, в която то трупа нужните му за живота знания.

2. Трупа косвени преживявания

Според американския психолог Бъръс Скинър, процесът на познание се осъществява чрез силата на опита и грешката. Така преживяванията стават по-впечатлителни, значими и се натрупват в паметта като косвени емоции.

3. Превръща се в детска фитнес зала

Активната игра е наистина като фитнес зала за децата, в която те могат да експериментират и чрез грешките си да разберат как да после да се поправят или пък да преоткрият нови неща.

4. Самочувствието расте с играта

Независимо от вида на играта и грешките, които неизменно детето ще направи, това му носи ползи от гледна точка на самочувствието. То се научава как да изразява себе си и това, което чувства, без натиск или тревожност.

5. Опознава себе си

Освен добро самочувствие, грешките в играта носят и познание. Чрез тях детето започва да разбира емоциите си и успява да ги управлява правилно.

6. Научава своите граници

Това също е изключително важно, защото чрез движението в играта и случващите се грешки, малкото успява да разбере кои са лимитите и ресурсите, на които може да разчита. То се спъва, пада, става, скача, катери се и опитва това отново и отново – всеки път все по-добре.

Продължава на страницата на Новите родители