Според последните данни, оповестени в медиите, безработицата в страната е с рекордно ниски стойности. Това, заедно с покачването на доходите създава усещане за спокойствие у много граждани, което е предпоставка за склонността им да теглят по-големи кредити. Това от своя страна повишава и средния размер на т.нар. „лоши дългове“.

За да излязат бързо от неприятната ситуация (която може да бъде провокирана от множество фактори – от недобро планиране на бюджета, до големи непредвидени разходи), потребителите често се възползват от бързи кредити, за да покрият задължението си. Това, според специалистите от колекторската агенция ЕОС Матрикс, е една от спиралите на задлъжнялостта.

Една от причините за това много хора да посягат към бързите потребителски кредити е, от една страна, насищането на пазара с подобен тип продукти, от друга – интензивните реклами, които се излъчват по всички възможни комуникационни канали.

Дългогодишният опит на колекторската агенция ЕОС Матрикс показва, че физическите лица в страната имат ясни приоритети за плащане на своите задължения и на първо място винаги стои ипотеката. Често при възникване на просрочие е възможно хората да вземат бързо и много често, емоционално решение, което обаче може да има по-сериозни последствия.

Проблемът е не в типа на кредита (бърз кредит), а в основанието, за което са ни необходими пари и възможността ни да ги върнем навреме. Подобен тип заеми се взимат бързо и трябва бързо да се върнат. Защото забавянето води до натрупване на лихви, с което изплащането става по-трудно.

В последно време се наблюдава пренасочване на причините за ползване на бърз кредит – от плащане на сметки и финансиране на други заеми, към покупка на луксозни стоки – телефони, компютри и др.

От ЕОС Матрикс отчитат и факта, че в последните години се очертава ясна тенденция компаниите от финансовия сектор, включително банките, да продават повече лоши дългове и на по-ранен етап. Продажбата означава, че кредиторът на задължението се променя, а новият често е специалист в управлението на просрочени задължения. Колекторски компании като ЕОС Матрикс с международно ноу-хау и дългогодишен опит в управлението на вземания работят по установени етични стандарти, запазвайки в същото време добрата репутация на финансовата институция.