„Любовта между двама души се подхранва от хубавите мигове, но се калява в трудностите, които преодоляват заедно“ – гласи една мисъл на неизвестен автор. И понеже една връзка е белязана от възходи и падения, много е важно тя да има солидна основа. Динамиката и моделите на интимните отношения са толкова различни и индивидуални, колкото са самите хора. Все пак към всяка щастлива връзка може да се приложи следната „базисна рецепта“:

1.  Уважение и зачитане

Това навярно е един от най-важните стълбове на здравата връзка. Дори в определени ситуации да не изглежда лесно, уважението трябва да е на първо място. Да зачиташ партньора си и всичко, с което можеш да го ощастливиш, допринася неимоверно за хармоничните отношения – като се започне от всекидневните дреболии и се стигне до неща, които имат истински важно значение за него.

2. Емоционална привързаност

Особено устойчиви стълбове, върху които се крепи щастието на двамата влюбени, са доверието, разбирателството и емоционалната привързаност. Това включва готовността за компромиси, честността и искреното общуване. Да се довериш на партньора и да му разкриеш душата си може да допринесе съществено за заздравяване на интимните отношения.

3. Близост

Навярно сексът е онази особеност на връзката, която я отличава от доброто приятелство между двама души. За мнозина, ако не и за повечето хора интимната близост е най-важният стълб на щастливото партньорство.  Това, как ще я изживеете, зависи от  съгласието и най-вече от интуитивното желание на двамата. Предимно за мъжете сексът може да е предпоставка и за по-силната емоционална привързаност.

4. Емоционална независимост

За жалост понякога любовта се бърка с емоционална зависимост. Но към основните стълбове на щастливата връзка не на последно място спада собствената независимост. Това ще рече, че партньорите не бива да са емоционално зависими един от друг. Рецептата за здравословни отношения трябва да включва самолюбие, лично пространство и собствен кръг от приятели.

Адаптация: Цветелина Велчева