Буда за живота

12 май 2019 г., 02:01
2707

sutham / Shutterstock

"Животът не е проблем, който трябва да бъде решен, а реалност, която трябва да бъде преживяна."

Буда

Ключови думи:
Коментари