"Животът не е проблем, който трябва да бъде решен, а реалност, която трябва да бъде преживяна."

Буда