„Съществуват два типа умове: единият бързо и задълбочено вниква в следствията на принципите – точният ум; другият обхваща множество принципи, без да ги обърква – геометричният ум. Единият се отличава със сила и точност, другият – с широта. Напълно възможно е да притежаваш само единия от тях. Умът може да бъде силен и органичен или широк, но немощен.“

Блез Паскал - френски математик, физик, религиозен философ, теолог и писател.